Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

live-grow-flourish
00:13
1197 e6a0 500
Reposted fromarabella1808 arabella1808 vialittlegray littlegray
live-grow-flourish
00:13
I am in competition with myself - to be better, kinder & wiser than my previous self.
Reposted frombesomeoneelse besomeoneelse

June 16 2015

live-grow-flourish
23:27
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viajagodova jagodova
live-grow-flourish
23:27
Taka ja jestem dziś zmęczona
Tak mi dzisiaj bardzo źle
— Maria Peszek
Reposted fromkatalama katalama viabeinthe beinthe
live-grow-flourish
01:19
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viajagodova jagodova
live-grow-flourish
01:18
4999 202d 500
Reposted fromcontroversial controversial viajagodova jagodova
live-grow-flourish
01:17
live-grow-flourish
01:17
1913 0a37
Reposted fromsajkopatka sajkopatka vialittlegray littlegray
01:17
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
(via forever-loneliness)
Reposted fromblutelf blutelf vialittlegray littlegray
live-grow-flourish
01:16
9472 0a5b
live-grow-flourish
01:15
2928 3701
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viabeinthe beinthe
live-grow-flourish
01:14
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Nie podpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ścianę. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch vialittlegray littlegray
01:00
2186 b717

Bande à part
Jean-Luc #Godard

live-grow-flourish
00:44
live-grow-flourish
00:43
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

June 14 2015

02:12
live-grow-flourish
02:12

deepsh0t11:

This is what happiness looks like

live-grow-flourish
02:12
Reposted frompl pl viajagodova jagodova
live-grow-flourish
02:05

Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.

— Henning Mankell
Reposted fromMissMurder MissMurder
02:05
8118 4617 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl