Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2012

live-grow-flourish
12:24
Lubimy towarzystwo, ale nie możemy znieść ludzi cały czas koło siebie. Więc gdzieś się gubimy, potem wracamy i znów znikamy w diabły.
— Jon Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromkropki kropki viaeruannalle eruannalle
live-grow-flourish
12:22

August 04 2012

live-grow-flourish
23:58
live-grow-flourish
23:56

July 30 2012

live-grow-flourish
22:04
Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— Ciekawy przypadek Benjamina Buttona
Tags: quotes movies
Reposted fromkeeplooking keeplooking viavindurinn vindurinn

July 25 2012

live-grow-flourish
23:10
Co noc przychodzę w to samo miejsce i czekam, aż kolor nieba zacznie przypominać mój nastrój.
— "Moja łódź podwodna"
Tags: quotes movies
Reposted fromweightless weightless viaeredvareth eredvareth
live-grow-flourish
23:07
live-grow-flourish
10:24

June 20 2012

live-grow-flourish
16:05
live-grow-flourish
16:04
Reposted fromillusionist illusionist

June 19 2012

live-grow-flourish
20:58
5620 2489
Reposted frombendem bendem viazapiski zapiski

June 11 2012

live-grow-flourish
18:06
9319 5d9d
Tags: images movies
Reposted fromlluca lluca viasmarties smarties

June 08 2012

live-grow-flourish
18:29

6 months.

Reposted fromliczbapi liczbapi viaquaff quaff
live-grow-flourish
14:19
0085 bb2a
Reposted fromwsukience wsukience viabeinthe beinthe

May 06 2012

live-grow-flourish
23:29

People do it every day.

Reposted fromliczbapi liczbapi viavindurinn vindurinn
live-grow-flourish
23:28
3318 7843
Reposted fromnexxt nexxt viavindurinn vindurinn

April 23 2012

live-grow-flourish
18:48
Mam ręce dwie, obejmę się.
— Edward Stachura, Piosenka dla zapowietrzonego
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabeinthe beinthe

April 18 2012

live-grow-flourish
19:42
9460 2c3c
Tags: images movies
Reposted fromP4tych P4tych

April 17 2012

live-grow-flourish
21:10
9940 1ec1
Reposted fromtola tola viavindurinn vindurinn

April 15 2012

live-grow-flourish
21:17
0902 1870
Tags: images movies
Reposted frometerycznie eterycznie viabeinthe beinthe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl